Categorieën
Nieuws Uncategorized

CORONA

In verband met de snelle verspreiding van het Coronavirus ( COVID-19) heeft de overheid drastische maatregelen moeten nemen om de verspreiding van het virus in Nederland te vertragen.

Ook in in de huisartspraktijk moeten we anders gaan werken. Dit betekent voor u als patiënt dat we u willen beschermen door u voor reguliere controles niet naar de praktijk willen laten komen. We proberen waar mogelijk bestaande afspraken telefonisch af te handelen.

Voor spoedeisende zorgvragen vragen we u telefonisch contact op te nemen. Klachten van de luchtwegen al dan niet met koorts worden eerst telefonisch beoordeeld. Mocht het nodig zijn dat u fysiek beoordeeld wordt dan worden daarvoor afspraken met u gemaakt. U wordt dan thuis bezocht maar mag zeker niet naar de praktijk komen. Andere dringende vragen en klachten, niet samenhangend met de luchtwegen en/of niet samengaand met koorts worden eerst telefonisch met u besproken en zo nodig worden met u afspraken gemaakt over beoordeling op de praktijk of in de thuissituatie.

Kort samengevat:

  • Kom nooit zelf naar de praktijk
  • Bel de assistente en bespreek uw klachten telefonisch
  • Zij bespreekt met u welke vervolgstappen genomen dienen te worden.
  • Bestaande afspraken worden zo veel mogelijk telefonisch afgehandeld.

Dit zorgt er voor dat we als praktijk soms moeilijker te bereiken zijn. Wanneer u bang bent met het corona virus besmet te zijn raden wij u aan de meest actuele informatie over de situatie in Nederland op internet te bekijken. We hebben hiervoor een aantal links die up-to-date informatie verstrekken:

Mocht u na het bekijken van deze sites met de informatie nog steeds dringende vragen hebben dan mag u natuurlijk altijd alsnog bellen met de praktijk.

Categorieën
Nieuws

Preferentiebeleid

De laatste maanden zien wij  vaker patiënten op ons spreekuur met klachten waarvan zij vermoeden dat deze veroorzaakt zijn door een wijziging van het merk van hun medicatie.

De wijziging van het merk van medicatie, ook wel label genoemd, vindt plaats op initiatief van de zorgverzekeraars. Door bepaalde leveranciers te contracteren voor de patiënten die bij hen zijn ingeschreven kunnen zij goedkopere prijzen bedingen voor de medicijnen die hun patiënten nodig hebben.

Hoewel het volledig legitiem en zelfs toe te juichten is dat zorgverzekeraars zich inspannen om de zorg in Nederland betaalbaar te houden, zien we in de praktijk dat met name veel ouderen, die soms meer verschillende medicijnen nodig hebben, door de bomen het bos niet meer zien en fouten maken in de medicatie-inname en soms zelfs volledig stoppen met medicatie die noodzakelijk voor hen is.

Dit lijkt ons niet de juiste manier om kosten te besparen.

De zorgverzekeraar blijkt tegelijkertijd bij telefonisch contact met patiënten te suggereren dat uw huisarts slechts “Medische Noodzaak” op het recept hoeft te zetten om de oude vertrouwde pillen weer te laten afleveren, terwijl dat in de praktijk niet voldoende blijkt te zijn. Er worden wel degelijk meer eisen aan die medische noodzakelijkheid gesteld dan wordt voorgespiegeld.

Preferentiebeleid is goed zolang er eerlijk en coulant wordt omgegaan met patiënten die preferente middelen niet verdragen. Dat is nu helaas vaak niet het geval.

Als huisartsen willen wij alle patiënten de best mogelijke zorg leveren. Graag samen met de zorgverzekeraar. We hopen dan ook dat de hierboven beschreven situatie in de nabije toekomst zal veranderen.