Pallia(c)tief Café 22 april

Uitgelicht

Op 22 april a.s. wordt er in de Pas te Heesch een pallia(c)tief café georganiseerd door Running Team Bernheze in samenwerking met de Bernheze KunstKring, stichting de Pas en stichting RopaRun. Tijdens de bijeenkomst wordt aan de hand van een persoonlijk verhaal duidelijk wat de palliatieve fase inhoud en op welke manier mensen hier, ondanks hun lijden een stuk zingeving proberen te bereiken en te ervaren. Soms kan kunst hierin een rol vervullen. Wij maken U graag attent op deze bijeenkomst. Ook diverse organisaties die een rol kunnen vervullen zijn aanwezig en geven u graag voorlichting.

Griepvaccinaties 2014

We zijn alweer druk bezig met de planning van de griepvaccinatiecampagne 2014. De vaccins zijn besteld en we zijn alweer druk bezig met de selectie van patienten. Ook de datum waarop we de vaccinatie in de Pas willen gaan uitvoeren is inmiddels bekend namelijk 3 november 2014
vanaf 18.30 uur.

Wanneer u nu al weet dat u in aanmerking komt voor de vaccinatie, maar er om welke reden dan ook geen gebruik van wilt maken, laat het ons dan nu vast weten zodat we geen vaccin voor u bestellen. Dit kan zowel via de website als telefonisch via de assistente.

Preferentiebeleid

De laatste maanden zien wij  vaker patiënten op ons spreekuur met klachten waarvan zij vermoeden dat deze veroorzaakt zijn door een wijziging van het merk van hun medicatie.

De wijziging van het merk van medicatie, ook wel label genoemd, vindt plaats op initiatief van de zorgverzekeraars. Door bepaalde leveranciers te contracteren voor de patiënten die bij hen zijn ingeschreven kunnen zij goedkopere prijzen bedingen voor de medicijnen die hun patiënten nodig hebben.

Hoewel het volledig legitiem en zelfs toe te juichten is dat zorgverzekeraars zich inspannen om de zorg in Nederland betaalbaar te houden, zien we in de praktijk dat met name veel ouderen, die soms meer verschillende medicijnen nodig hebben, door de bomen het bos niet meer zien en fouten maken in de medicatie-inname en soms zelfs volledig stoppen met medicatie die noodzakelijk voor hen is.

Dit lijkt ons niet de juiste manier om kosten te besparen.

De zorgverzekeraar blijkt tegelijkertijd bij telefonisch contact met patiënten te suggereren dat uw huisarts slechts “Medische Noodzaak” op het recept hoeft te zetten om de oude vertrouwde pillen weer te laten afleveren, terwijl dat in de praktijk niet voldoende blijkt te zijn. Er worden wel degelijk meer eisen aan die medische noodzakelijkheid gesteld dan wordt voorgespiegeld.

Preferentiebeleid is goed zolang er eerlijk en coulant wordt omgegaan met patiënten die preferente middelen niet verdragen. Dat is nu helaas vaak niet het geval.

Als huisartsen willen wij alle patiënten de best mogelijke zorg leveren. Graag samen met de zorgverzekeraar. We hopen dan ook dat de hierboven beschreven situatie in de nabije toekomst zal veranderen.