Categorieën
Uncategorized

Vaccinatiebewijs Corona

Wilt u een bewijs van vaccinatie voor reizen of voor toegang tot een evenement of binnenlocatie?

Dan kunt u terecht op de website CoronaCheck.nl of de app CoronaCheck op uw smartphone. U kunt daar zelf direct uw vaccinatiebewijs regelen.

Heeft u hulp nodig bij het gebruik van de CoronaCheck website of app? Neemt u dan contact op met de Rijksoverheid. Belt u dan naar 0031-247247247. Daar zitten mensen klaar om u te helpen, ook als u zelf geen computer heeft.

Heeft u CoronaCheck.nl geprobeerd, maar is uw vaccinatiebewijs daar niet te vinden? Alleen als u door onze huisartsenpraktijk volledig bent gevaccineerd, kunnen wij u mogelijk helpen.

Stuurt u dan een e-mail naar info@huisartsvancruchten.nl geef daarbij aan dat u een bewijs van volledige vaccinatie wilt krijgen, omdat dat dit niet is gelukt via CoronaCheck.nl. Vermeld ook uw contactgegevens.

Als het voor ons mogelijk is om u wel een vaccinatiebewijs te geven, dan sturen we u dat toe.

Het heeft geen zin om onze praktijk hierover te bellen. Kijk op de website van de overheid voor meer informatie over wat u zelf kunt doen om aan een vaccinatiebewijs te komen.

Categorieën
Nieuws

Preferentiebeleid

De laatste maanden zien wij  vaker patiënten op ons spreekuur met klachten waarvan zij vermoeden dat deze veroorzaakt zijn door een wijziging van het merk van hun medicatie.

De wijziging van het merk van medicatie, ook wel label genoemd, vindt plaats op initiatief van de zorgverzekeraars. Door bepaalde leveranciers te contracteren voor de patiënten die bij hen zijn ingeschreven kunnen zij goedkopere prijzen bedingen voor de medicijnen die hun patiënten nodig hebben.

Hoewel het volledig legitiem en zelfs toe te juichten is dat zorgverzekeraars zich inspannen om de zorg in Nederland betaalbaar te houden, zien we in de praktijk dat met name veel ouderen, die soms meer verschillende medicijnen nodig hebben, door de bomen het bos niet meer zien en fouten maken in de medicatie-inname en soms zelfs volledig stoppen met medicatie die noodzakelijk voor hen is.

Dit lijkt ons niet de juiste manier om kosten te besparen.

De zorgverzekeraar blijkt tegelijkertijd bij telefonisch contact met patiënten te suggereren dat uw huisarts slechts “Medische Noodzaak” op het recept hoeft te zetten om de oude vertrouwde pillen weer te laten afleveren, terwijl dat in de praktijk niet voldoende blijkt te zijn. Er worden wel degelijk meer eisen aan die medische noodzakelijkheid gesteld dan wordt voorgespiegeld.

Preferentiebeleid is goed zolang er eerlijk en coulant wordt omgegaan met patiënten die preferente middelen niet verdragen. Dat is nu helaas vaak niet het geval.

Als huisartsen willen wij alle patiënten de best mogelijke zorg leveren. Graag samen met de zorgverzekeraar. We hopen dan ook dat de hierboven beschreven situatie in de nabije toekomst zal veranderen.