VISIE/MISSIE


In onze praktijk bieden we u betrouwbare, optimale huisartsenzorg.

  • We bieden eerstelijnszorg, dichtbij en betrokken. De patiënt is bij ons geen nummer, maar wordt gekend, gezien en gehoord. Wij handelen volgens de kernwaarden van de huisartsenzorg: persoonsgericht, medisch generalistisch, continu en gezamenlijk.
  • We onderschrijven dat gezondheid meer is dan de afwezigheid van ziekte en dat een huisartspraktijk, naast het behandelen van ziekte, juist een belangrijke rol kan spelen in het voorkomen hiervan en het bevorderen van een gezonde levensstijl.
  • Het goed begeleiden van mensen in alle levensfases, waarbij voorop staat wat iemand echt nodig heeft, zorg op maat, staat bij ons hoog in het vaandel.
  • Onze medewerkers zijn goed opgeleid, scholen geregeld bij en zijn bekwaam voor hun taak.
  • U krijgt een afspraak op het spreekuur bij de medewerker die het best is toegerust om u te helpen met uw zorgvraag, dit kan dus ook een assistente zijn.

Vanaf 23 maart 2020 zijn we samen met zo’n 22 andere zorgorganisaties onze zorg gaan verlenen vanuit gezondheidscentrum Ceres, of GC Ceres. We doen doen dit in de overtuiging dat we door kortere lijnen en meer nabijheid de communicatie rond de individuele patiënt eenvoudiger en sneller gaat en we daardoor de zorg in al haar facetten verbeteren.