Klachtenregeling


Klachtenregeling

In de praktijk doen onze medewerkers er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Als u toch ontevreden bent over bepaalde zaken of u voelt zich niet goed behandeld door een medewerker in de praktijk, dan kunt u een klacht indienen. Hiertoe staat er een klachtenformulier op de website. Dit klachtenformulier kunt u uitprinten en ingevuld inleveren bij de balie. De klacht wordt dan zo spoedig mogelijk in behandeling genomen en er wordt serieus met u gekeken naar wat er is gebeurd en hoe we in de praktijk zaken kunnen verbeteren. Voor ons staat een goede behandelrelatie met de patiënt voorop en we streven er naar het niveau van zorg in de praktijk zo hoog mogelijk te houden. Klachtenfunctionaris is onze praktijkmanager Annemieke Boellaard.

De praktijk is aangesloten bij klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid Nederland te Eindhoven.