Praktijkondersteuning

De praktijkondersteuner is er speciaal voor mensen met diabetes, hart- en vaat-ziekten en COPD. Na doorverwijzing van de huisarts kunt u gebruik maken van haar spreekuur. Zij begeleidt u, geeft u advies en controleert u regelmatig. Eén keer per jaar komt u voor controle bij de arts.

De praktijkondersteuner is speciaal voor haar functie opgeleid en kan u zelfstandig zorg bieden. Indien nodig overlegt zij met de arts. De taken van de praktijk-ondersteuner worden in de toekomst uitgebreid.