Digitale gegevensuitwisseling


Digitale gegevensuitwisseling alleen met uw toestemming

Vanaf 1 januari is het mogelijk om aan te geven wanneer u toestemming geeft voor inzage van een zeer beperkt aantal zorgverleners zoals collega huisartsen op de huisartsenpost, apotheken zoals bijvoorbeeld de dienstapotheek. Met uw toestemming krijgen deze zorgverleners inzage in een beperkt gedeelte van uw dossier, waarvan de inhoud samenhangt met hun functie. Zo krijgen collega huisartsen inzage in een “professionele samenvatting” bestaande uit het journaal van de laatste 5 consulten, het medicatie-dossier, de intolerantie-lijst, interactielijst en uw episodelijst. Apothekers daarentegen hebben slechts inzage in het medicatie dossier en de lijst intoleranties.

Als u in het weekend of ´s avonds plotseling terecht komt bij de waarnemend huisarts, dan kan deze via het beveiligde netwerk van de zorginfrastructuur uw medische gegevens opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Wij mogen uw medische gegevens niet zomaar ter beschikking stellen aan de huisartsenpost via dit netwerk. Dat kan alleen met uw toestemming. Bij een bezoek aan onze praktijk zullen wij u daarom om uw toestemming vragen. U leest meer over het geven van toestemming op www.vzvz.nl/informatiepunt.

Het is altijd mogelijk u toestemming digitaal te geven via de website
www.ikgeeftoestemming.nl.

Beschikt u niet over een Digid dan bestaat de mogelijkheid een handmatig in te vullen formulier hier te downloaden om thuis uit te printen, wanneer u het vervolgens bij de assistente inlevert, verwerken wij u gegevens handmatig.

image

 

%d