Klachtenformulier voor de patiënt


U kunt het ingevulde formulier aan de balie afgeven of direct mailen.

We nemen daarna telefonisch of schriftelijk contact met u op

We streven er naar uw klacht binnen één maand in behandeling te nemen.