CORONA

In verband met de snelle verspreiding van het Coronavirus ( COVID-19) heeft de overheid drastische maatregelen moeten nemen om de verspreiding van het virus in Nederland te vertragen.

Ook in in de huisartspraktijk moeten we anders gaan werken. Dit betekent voor u als patiënt dat we u willen beschermen door u voor reguliere controles niet naar de praktijk willen laten komen. We proberen waar mogelijk bestaande afspraken telefonisch af te handelen.

Voor spoedeisende zorgvragen vragen we u telefonisch contact op te nemen. Klachten van de luchtwegen al dan niet met koorts worden eerst telefonisch beoordeeld. Mocht het nodig zijn dat u fysiek beoordeeld wordt dan worden daarvoor afspraken met u gemaakt. U wordt dan thuis bezocht maar mag zeker niet naar de praktijk komen. Andere dringende vragen en klachten, niet samenhangend met de luchtwegen en/of niet samengaand met koorts worden eerst telefonisch met u besproken en zo nodig worden met u afspraken gemaakt over beoordeling op de praktijk of in de thuissituatie.

Kort samengevat:

  • Kom nooit zelf naar de praktijk
  • Bel de assistente en bespreek uw klachten telefonisch
  • Zij bespreekt met u welke vervolgstappen genomen dienen te worden.
  • Bestaande afspraken worden zo veel mogelijk telefonisch afgehandeld.

Dit zorgt er voor dat we als praktijk soms moeilijker te bereiken zijn. Wanneer u bang bent met het corona virus besmet te zijn raden wij u aan de meest actuele informatie over de situatie in Nederland op internet te bekijken. We hebben hiervoor een aantal links die up-to-date informatie verstrekken:

Mocht u na het bekijken van deze sites met de informatie nog steeds dringende vragen hebben dan mag u natuurlijk altijd alsnog bellen met de praktijk of met het informatienummer van het RIVM 0800-1351