CORONA


update:

De GGD gaat weer vaccineren:

De Omikronvariant van het coronavirus blijkt erg besmettelijk te zijn, maar waarschijnlijk tot minder ernstige ziekte en ziekenhuisopnames te leiden. Dat neemt niet weg dat er nog steeds mensen vanwege ernstige klachten in het ziekenhuis worden opgenomen. Vaccineren is nog steeds de beste bescherming tegen ernstig ziek worden van het coronavirus. Laat u dus vaccineren, en neem de herhaalprik.

Twijfelt u nog over vaccineren en wilt u er graag meer over weten? Vraag dan een gesprek aan met uw huisarts of neem contact op met de GGD. U kunt ook de twijfeltelefoon bellen: 088-7555777.

Thuiswonende oudere mensen die door ziekte of handicap niet naar de GGD vervoerd kunnen worden, kunnen zich bij ons aanmelden voor thuisvaccinatie.

De herhaalprik kan worden gegeven drie maanden na de laatste prik of drie maanden nadat u corona ( Covid) heeft gehad.

Mensen die vanwege hun leeftijd of om medische redenen eerder aan de beurt ontvangen in september of oktober een uitnodigingsbrief.

Voor verdere vragen over de herhaalprik, het maken van een afspraak of vragen over de coronacheckapp kunt u terecht op de site van de GGD of het RIVM.

Onze assistentes hebben daar geen verdere informatie over.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus blijven we in de huisartspraktijk anders werken.

  • Bel van tevoren op de dag dat u uw afspraak wilt maken
  • Kom alleen met afspraak
  • Draag een mondkapje als u hoest koorts heeft of keel/neusklachten heeft.
  • Doe een zelftest wanneer u (lichte) klachten heeft, en neem bij een positieve test contact op met de GGD.
  • Gebruik mijngezondheid.net voor uitslagen en email
  • Was uw handen en houdt 1½ meter afstand
  • Neem wel contact op bij vragen of klachten, we werken hygiënisch en veilig!

Uiteraard kunt u ook bellen om een herhaalrecept te bestellen of de uitslag van een onderzoek op te vragen. Er kan ook worden gekozen voor een consult via email, beeldbellen of de telefoon. Verder wijzen wij u graag op de mogelijkheden van Mijngezondheid.net en de Medgemak-app om met ons veilig te communiceren, juist om uw herhaalmedicatie of uitslag op te vragen wel zo handig!

Wanneer u bang bent met het coronavirus besmet te zijn raden wij u aan de GGD te bellen om een test te laten doen op telefoonnummer: 0800-1202. De GGD maakt dan met u een afspraak.

Verdere informatie over corona kunt u vinden op onderstaande websites:

Mocht u na het bekijken van deze sites met de informatie nog steeds dringende vragen hebben dan mag u natuurlijk altijd alsnog bellen met de praktijk of met het informatienummer van het RIVM 0800-1351